NZOKUYAGA YAGA BURUNDI

Nzokuyaga Yaga Burundi, kuko uri ihuriro ry’ababuranye, n’urwaruka rwo mu gihugu cose.
Nzokuyaga mu mahanga yose, kuko wikumiyeko urwaruka rwo mu ntara zose.
Nzokuvuga ko uri uruvugiro rw’urwaruka, maze bose baguhurumbire.
Shishikara ushonyange kuko shoboye guhuza abari kure na kure. Nzokurata ko uri bitumwako mu gufasha urwaruka, kuko ushishikazwa no kurwitwararika.
TERA IMBERE YAGA BURUNDI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s