Yatungiye ingurube mu nzu none yayimusenyuriyeko !

Ntivyari bimenyerewe ko ingurube zitungirwa mu nzu abantu babamwo. Ushaka kwirabira aka gahore, nyarukira ku mutumba Musama, komine Giheta, intara ya Gitega.

Ubworozi bukorwa n’abantu benshi.

Ubworozi bw’ingurube burakorwa n’abanyagihugu batari bake.
Ubwo bworozi bukundwa kuko ababukora baronka umwavu w’ikirundi, mbere bakaronka n’amahera mu buryo bunyaruka. Umuntu atitonze, ntiyomenya ko hari ikihakorerwa.

Ingurube ziheberwa icumba mu nzu nkuru.

Mu mihana yose nagendeye, nasanze benshi batungiye ingurube mu nzu babamwo. Aha nkibaza ingene bihanganira umunuko mubi w’amase y’ingurube. Ivyo bikaba biri ukwo mu gihe abajejwe amagara y’abantu hamwe abajejwe intwaro babibona ntihagire ico bavuga. Naho babikora, bibazanira ingorane. Kubana n’ibitungwa bifise ingaruka nyinshi.

Igituma zitungirwa mu nzu.

Umutama nabajije igituma bazitungira mu nzu, anyishura ati :” Sinoshobora gushira igitungwa canje mu rugo kandi hariho ubusuma bukaze”. Ndamubajije ko adatinya kwandura indwara, avuga ati :” Indwara ndazitinya. Ariko, ndavye ukuntu ingurube yunguka ningoga, nca ndema”.

Ukwirinda indwara zituruka ku bikoko.

Kugira umuntu yirinde indwara zituruka ku bikoko, yozubakira aho kuba hazonyene.

IMG_20151231_164211

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s