Culture

OÙ SONT-ILS ALLÉS ?

Les vrais amis sont partis sans nous dire adieu.
À voir ce qui se passe dans la communauté, il est difficile de dire que des amis existe encore. Pourquoi les gens sont-ils devenus comme des sauvages ? Que gagnent ces personnes, quand elles tuent leurs semblables comme des mouches ? Qui commande tout ça ?
Quoiqu’il en soit, il faut penser aux voies de sortie. Cette dernière est simple :se mettre dans la place de la personne visée, penser sur les avantages et inconvénients.

Publicités
Culture

KANGUKA RWARUKA!

By Canon Felix

Gitega Burundi

Kanguka rwaruka, ureke gusinzira kandi isinzi ry’ibibazo bibangamiye ukubaho kwawe.

Kanguka ukange Bunebwe kuko yashitse mu rwaruka rw’i Bujumbura abagira abaja, i Ngozi abagira ingogo, i Muramvya ahashitse humvikanye akamo, maze Bunebwe na Bwengebuke bafata urwaruka rwaho, i Muyinga barayinze kubera Bukene abuza urwaruka rwaho gukora, bakazindukira ku ma-ligalas, Tabi na Rumogi ngo kaze rwaruka.

Kanguka kanguka! Reka kuvuga ngo Leta yaraguhevye, kandi yaguhaye ubwenge bwenga ivyananiye Bunebwe, ariko Tiro akaguma aguta i Buti, ntutahure ngo ute akarengeti, urengere kahise ko kuguma uteze amashi, kandi ufise ibikwiye bikwije ibisabwa kugira ngo nawe ube uwutanga.
Kanguka kanguka! Koroka kare ukore kuko gukora ni kwo kugira umuntu ico ari. Kura amaso ku bazungu kuko, uretse ko twaremwe n’Imana imwe, bavuka nk’uko na we uvuka. Ikome ukoze ukuboko mu bwenge bwawe, urabe ko utaba Muzungu. Kanguka kanguka rwaruka, ukure ugukekeranya, ukenyere umukenyero, unyengetere mu minyuro, winyuranganye Bukene. Yari Felix